Venit exante d.o.o. u suradnji sa TUW Croatia održava seminare sa slijedećom tematikom:

1. Otpad, prijevoz, kemikalije – NOVOSTI

Otpad, prijevoz, kemikalije – što trebate znati ako proizvodite, uvozite, prevozite, skladištite, odlažete, prodajete materijale i proizvode u Hrvatskoj koji potpadaju u sljedeće kategorije:

  • · proizvodi široke potrošnje u maloprodaji i veleprodaji
  • · opasne tvari
  • · proizvodi sa UN brojevima i oni koji trebaju STL-ove
  • · otpad
  • · ambalaža
  • · lijekovi

CILJ seminara:

Kratki vodič kroz novosti na području:

  • · Zakona o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13
  • · Zakona o prijevozu opasnih tvari NN 79/07 (ADR/RID)
  • · Zakona o kemikalijama NN18/13

2. Novosti u ŠPEDICIJI, skladištenju i prijevozu roba, proizvoda, opasnih kemikalija i tvari

Uspostavili ste logistički lanac od proizvođača do potrošača…

Kako vam špediter može pomoći u otpremi/dopremi vaših roba?
Trebate li stručan savjet u vezi Ugovora o špediciji?
Kako otpremiti opasne robe zrakom? Kome povjeriti organizaciju otpreme/dopreme?
Kako popuniti transportne dokumente (B/L, CIM, CMR, AWB)?
Imate li nedoumica oko korištenja skladišta?
Prevozite i/ili rukujete kemijskim proizvodima?
Trebate stručan savjet po pitanju zakona ADR/RID 2013?
Zanima Vas kako funkcionira sama primjena i mehanizam zakona?
Imate li nedoumice oko označavanja kamiona, paleta, ovojnih pakovanja kojima prevozite, pakirate ili otpremate proizvode?
Traže li Vas Vaši otpremnici/špediteri dodatne informacije pri otpremi Vaših proizvoda ili povratu ambalaže?

Novosti u ŠPEDICIJI, skladištenju i prijevozu roba,proizvoda*, opasnih kemikalija i tvari

*Kemijski proizvodi opisni su naziv za široku paletu proizvoda u kemijskoj industriji koji u čistom obliku, koncentraciji ili u smjesi s ostalim tvarima sadrže i tvari koje se označavaju UN brojevima opasnih tvari (Kelmerov broj).

NA SEMINARU NUDIMO NOVOSTI UVEDENE NA PODRUČJIMA:

špedicije, označavanja, rukovanja, skladištenja svih roba i kemijskih proizvoda; boja, lakova, goriva i maziva, prazne ambalaže koja se koristi za prijevoz istih nakon ulaska RH u EU, njihovo označavanje, slanje i manipulacija, te kako ispuniti prijevozne dokumente za njihovu otpremu.

Cilj je pružiti Vam najbolji mogući savjet i uvid u zakon i izuzeća od ADR/RID 2013, te ugovora o prijevozu

PROGRAM SEMINARA

Definiranje promjena u hrvatskom zakonodavstvu ulaskom u EU, dokumenti, ugovori, skladištenje
Kako prevoziti robu po “izuzećima” ADR/RID 2013?
Detaljno o načinima otpreme, rokovima pregleda i ponovnog ispitivanja ambalaže
Upute za ispunjavanje prijevozne dokumentacije, listiće, naljepnice i oznake
Definiranje novih termina i objašnjenje pojmova pri uvozu/unosu/izvozu proizvoda (EU i ne-EU zemlje)
Do kada vrijede dokumenti i koji su prijelazni rokovi

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN
Svima koji prevoze, proizvode, rukuju i skladište proizvode robu i opasne kemikalije, uključujući i manje uvoznike kemijskih proizvoda, servisere, građevinske tvrtke, male obrtnike, malo i vele trgovce, ljekarne. Seminar nije namijenjen samo onima koji rukuju OPASNIM kemikalijama/ tvarima svih klasa opasnosti, nego SVIMA koji posluju proizvodima u logističkom lancu od proizvođača do potrošača.

Raspored seminara